"Laagdrempelig advies en steunpunt voor en door daklozen"

Steun- en informatiepunt

Steunpunt GGZ Utrecht biedt aanvullende begeleiding en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problematiek en hun betrokkenen. Die begeleiding is er op gericht om als burger in de samenleving of als patiënt in de zorg op een goede en zo zelfstandig mogelijke manier te kunnen functioneren. Problemen kunnen zich op allerlei terrein voordoen: financieel, in de communicatie met hulpverleners of ambtenaren, u krijgt niet de zorg die u nodig heeft, of door ingewikkelde taal. De dienstverlening van het Steunpunt GGZ is gratis, en bedoeld voor mensen uit de regio Midden Westelijk Utrecht die elders niet goed tot hun recht komen of er prijs op stellen geholpen te worden door een ervaringsdeskundige hulpverlener. Wilt u een afspraak met een van de consulenten bel dan op maandag tot en met donderdag van 9:30 u tot 12:30 u op tel. 030 - 233 38 84.