Wij ontzettend blij met de toekenning van de subsidie vanuit het programma Herstel Dichtbij van het Oranje Fonds & MIND.

Wij worden regelmatig gevraagd om iets te vertellen over ons werk. Soms door een presentatie te geven over het werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid en een migratieachtergrond, soms door toe te lichten hoe je cultuursensitief onafhankelijke gespecialiseerde cliëntondersteuning biedt en weer een andere keer een team ondersteunt bij transdisciplinaire werken of door mee te draaien met regionale projecten. Wij hebben veel ervaring met dit soort vraagstukken maar het ontbrak ons aan een laagdrempelig handboek om onze kennis over te dragen. Daarom hebben wij subsidie aangevraagd bij het programma Herstel Dichtbij van het Oranje Fonds/ MIND.

Het doel van het programma ‘Herstel dichtbij – samen voor mentale gezondheid’ is over drie jaar een concrete bijdrage te hebben geleverd aan het versterken en uitbreiden van zelfregie- en herstelinitiatieven, zodat deze voor iedereen dicht bij huis beschikbaar zijn en deze initiatieven kunnen rekenen op duurzame financiering.

Deze subsidie maakt het ons mogelijk om een handboek, een casusboek en een training te ontwikkelen waarbij wij onze praktijk koppelen aan theorie en (grotere) maatschappelijke vraagstukken. Vijf collega zelfregiecentra hebben reeds aangegeven dat zij ons project steunen en/of graag gebruik willen maken van ons handboek, casusboek en de training!

Wij hebben alles al in de startblokken staan en gaan voortvarend aan de slag!

Deel dit bericht