Auteur: Huub Beijers

Multiloog in Utrecht!

In 2019 zes Multiloogbijeenkomsten in Utrecht: communicatie over ervaringen in het dagelijks leven Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat u ook op het hart hebt, u kunt ermee komen. De Amsterdamse organisatie die Multiloog heeft ontwikkeld organiseert samen…

Nieuwe uitgave ‘Kwartiermaken in de wijk in Utrecht’

Kwartiermaken is een aanpak waarmee wordt gewerkt aan een inclusieve  samenleving waarin ruimte is voor iedereen, ook mensen met een kwetsbaarheid of  functiebeperking. Kwartiermaken is een begrip van de Amsterdamse lector Doortje Kal. In Utrecht is van 2015 tot 2018 in twee wijken, Vleuten-De Meern en Hoograven,  gewerkt aan kwartiermaken door mensen met een psychische kwetsbaarheid,  met een verstandelijke beperking of met een lichamelijke beperking.
Op 2 februari 2019 is een methodiekbeschrijving gepresenteerd voor het kwartiermaken in de wijk in Utrecht. De kennis, die is opgebouwd over het succesvol participeren van mensen met een kwetsbaarheid op wijkniveau, beschreven voor organisaties, professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. De methodiekbeschrijving zelf is het resultaat van participatie en samenwerking met de kwartiermakers. Om de aanpak zichtbaar en overdraagbaar te maken zijn interviews gehouden. Met de  ervaringsdeskundige kwartiermakers zelf en met betrokkenen bij het kwartiermaken in Utrecht.

Arenahulpverlening

Als ons wordt gevraagd uit te leggen wat we als Steunpunt GGZ doen, ontbreekt het vaak aan passende woorden. We slikken eerst en stottereren vervolgens iets over ervaringsdeskundigheid en mensen-die-de-zorg-niet-bereiken. Dat is lastig in een wereld waar de impact van een onderneming cruciaal is voor zijn succes. Sinds kort hebben we er echter een woord voor onze werkwijze: wij bieden arenahulpverlening. Wat bedoelen we daarmee?
Psychiatrische aandoeningen zijn meer dan alleen een ziekte. Die boodschap koestert de patiëntenbeweging al meer dan vijftig jaar. De activisten van weleer wilden (en willen) ook  sociale en maatschappelijke oorzaken van de aandoening blootleggen en de marginaliserende inrichtingspsychiatrie die jarenlang dominant was in Nederland ontmantelen. “Vrijheid is het beste medicijn” scandeerden we in de jaren zeventig, in navolging van de Italiaanse psychiaters die het gesticht afschaften.

9 november 2018 Voorstelling ‘Moederskind’ over KOPP-kinderen

Een theatervoorstelling over de lange schaduw van een ongeborgen jeugd. Een 17-jarige staat op het punt zich los te maken van haar moeder die kampt met psychische problemen. Maar wie is zij zonder de zorg voor haar moeder? Zal zij erin slagen deze verantwoordelijkheid achter zich te laten of moet ze blijven om haar moeder te redden? Een voorstelling over de complexe relatie tussen een kind en een ouder met psychische problemen.
Na afloop zullen de makers in een nagesprek met het publiek praten over het thema KOPP-kinderen. (KOPP = kinderen van ouders met psychiatrische problematiek)

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2018 Steunpunt GGZ Utrecht | Privacy en cookies | Disclaimer | Design by iDesi Media