Categorie: Uitgelicht

Nieuwe uitgave ‘Kwartiermaken in de wijk in Utrecht’

Kwartiermaken is een aanpak waarmee wordt gewerkt aan een inclusieve  samenleving waarin ruimte is voor iedereen, ook mensen met een kwetsbaarheid of  functiebeperking. Kwartiermaken is een begrip van de Amsterdamse lector Doortje Kal. In Utrecht is van 2015 tot 2018 in twee wijken, Vleuten-De Meern en Hoograven,  gewerkt aan kwartiermaken door mensen met een psychische kwetsbaarheid,  met een verstandelijke beperking of met een lichamelijke beperking.
Op 2 februari 2019 is een methodiekbeschrijving gepresenteerd voor het kwartiermaken in de wijk in Utrecht. De kennis, die is opgebouwd over het succesvol participeren van mensen met een kwetsbaarheid op wijkniveau, beschreven voor organisaties, professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. De methodiekbeschrijving zelf is het resultaat van participatie en samenwerking met de kwartiermakers. Om de aanpak zichtbaar en overdraagbaar te maken zijn interviews gehouden. Met de  ervaringsdeskundige kwartiermakers zelf en met betrokkenen bij het kwartiermaken in Utrecht.

Godallemachtig!

Afgelopen vrijdag 18 mei 2018 hekelde De Telegraaf in een breed uitgemeten artikel het ‘ramadan-knuffelen’ van bestuurders, zoals burgemeester Van Zanen. Hetzelfde lot trof de informatie die Steunpunt GGZ Utrecht verspreidt over verstandig medicijngebruik tijdens de Ramadan (zie elders op deze site).