Contact

Contactgegevens

Kaatstraat 18
3513BK Utrecht

(t) 030 236 93 20 (kantoor)
(t) 030 233 38 84 (consulenten, ma-do van 09:30 tot 12:30)
(e) steunpunt@ggzutrecht.nl
(w) www.ggzutrecht.nl

Bank NL75INGB0008979124
KVK 30165818

  

Voor cliëntgebonden gelden en fondsen voor individuele noden van cliënten heeft Steunpunt GGZ een apart bankrekeningnummer:

NL77 TRIO 0197918034 ten name van Stichting Steun- en informatiepunt GGZ Midden Westelijk Utrecht.

Contactformulier

Vertel ons hoe we contact met u kunnen opnemen.


Hoe kunnen we helpen?

Stel gerust een vraag of laat eenvoudigweg een reactie achter.


Welkom!

Steun- en Informatiepunt GGZ is al meer dan 20 jaar het vertrouwde adres waar inwoners van Utrecht en Zeist met een psychische kwetsbaarheid terecht kunnen. Wij werken cultuur sensitief, kennen de leefwereld van mensen met een migratieachtergrond van binnenuit en spreken meerdere talen.

Iedereen kan bij ons terecht voor gratis ondersteuning en voor herstelgerichte activiteiten. Wij kennen de procedures in de zorg en bij gemeenten, zijn bekend met de hindernissen die mensen met een psychische kwetsbaarheid tegenkomen.

Wij zijn een zelfregiecentrum, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. Dit betekent dat de inwoner aan zet is, die bepaalt en wij ondersteunen daarbij binnen redelijke grenzen.

  • Loop eens binnen op woensdagochtend van 10 tot 12 uur. Drink een kopje koffie, maak een praatje of laat u informeren over interessante onderwerpen.
  • Bel gerust naar ons telefonisch spreekuur 030- 236 93 20 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09:30 – 12:30 uur als u een concrete vraag heeft of wanneer u advies wilt.
  • Neem contact op met ons secretariaat 030- 233 38 84 tijdens kantooruren als u een algemene vraag heeft.
  • Mail ons met al uw vragen en/of opmerkingen steunpunt@ggzutrecht.nl