Heeft u een psychische kwetsbaarheid, een verslaving of iets anders dat uw leven verstoort? Misschien is dan de cursus: ‘herstellen doe je zelf’  iets voor u.Hier leert u in 12 bijeenkomsten wat u kunt doen om weer regie over uw eigen leven te krijgen. Een bijeenkomst duurt 2 maal één uur, met een half uur pauze tussendoor.
De cursus wordt gegeven door 2 ervaringsdeskundige trainers van Steunpunt GGZ Utrecht.

Iedere bijeenkomst gaat over een thema dat met herstel te maken heeft: de betekenis van herstel voor de deelnemers, persoonlijke ervaringen met herstel, persoonlijke wensen voor de toekomst, keuzes maken, doelen stellen, maatschappelijke participatie, rollen in het dagelijks leven, persoonlijke waarden, sociale steun uit de directe omgeving, hulpbronnen, empowerment en assertiviteit.

informatie/inschrijven:
inschrijving staat nu open voor belangstellenden. Vanaf 8 aanmeldingen gaan we van start op een locatie die dichtbij is voor de meeste deelnemers. Wilt u meer weten of zich opgeven? Bel dan met het Steunpunt: 030 2369320, download de folder hier, of mail naar: Carolien Verpalen

Onderzoek en status
In 2011 is Hanneke van Gestel-Timmermans gepromoveerd op de evaluatie van deze cursus. Zij onderzocht onder andere  de effecten ervan op het herstel van de deelnemers. De resultaten lieten zien dat deelnemers aan de cursus na drie maanden significant hoger scoorden op empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen dan mensen uit de controlegroep (wachtlijstconditie). Deze effecten suggereren dat deze cliëntgestuurde interventie van toegevoegde waarde is voor de herstelgeoriënteerde ggz. De cursus is door de erkenningscommissie erkend op niveau 2: er zijn eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Deel dit bericht