In alle hectiek van de coronacrisis is er gelukkig ook nog ander nieuws:
Begin maart is Dineke Smit voorgedragen als nieuwe directeur van Steunpunt GGZ. Zij treedt in mei in dienst van de stichting en zal in september aanstaande het roer overnemen van Huub Beijers die dan met pensioen gaat. Bestuur en medewerkers zien uit naar haar komst in de organisatie en in het Utrechtse.
Dineke Smit stelt zich voor:

“Ik kijk er naar uit om in mei te starten bij het Steunpunt GGZ. Wat mij met name aanspreekt is de gedrevenheid van de medewerkers en vrijwilligers bij het Steunpunt. Zij werken met volle inzet, met minimale middelen bij een zeer complexe doelgroep! Voortbordurend op de huidige fundamenten, hoop ik het Steunpunt GGZ duurzaam te kunnen positioneren, ondersteund door haar onderscheidende kenmerken.

Het werken met ervaringsdeskundigheid zie ik als een belangrijk pluspunt om mensen met diverse culturele achtergronden – die kampen met psychische problemen – te ondersteunen. Zowel in de dagelijkse praktijk als op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat inzet van ervaringsdeskundigheid en het ondersteunen van mantelzorgers bijdraagt aan empowerment, hoop, kwaliteit van leven, zelfrespect en sociale inclusie van deze groep. Het gezamenlijk zorgdragen, elk vanuit de eigen ervaring en deskundigheid, draagt tevens bij aan het tegengaan van stigma en ongelijkheid.

Ik neem een ruime werkervaring in de ggz en het wetenschappelijk onderzoek met mij mee. Ik ben naast deze functie, bestuurslid van Stichting Noodopvang Stedenwijk. Deze stichting vangt tijdelijk dakloze gezinnen in Almere op. Ook ben ik lid van de Raad van Commissarissen bij AT-Groep (ketenbenadering vanuit de gebieden personeel, zorg en werk) en lid van de Raad van Toezicht bij Stichting De Schoor (welzijn, buurthuisactiviteiten), ook in Almere.”

Deel dit bericht