Online cursus eenzaamheid en veerkracht

Online Cursus eenzaamheid en veerkracht

Eenzaamheid en isolement zijn actuele thema’s. Er is veel aandacht voor, zeker nu aan ons vanwege de coronacrisis is gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar voor veel mensen speelt eenzaamheid al veel langer. Onder mensen met een psychische kwetsbaarheid is het percentage dat te kampen heeft met eenzaamheid en isolement vaak hoog. Dit kan te maken hebben met stigma of zelfstigma, of omdat men vaak minder participeert in de samenleving. Daarover vind u later in dit werkboek meer informatie.
Deze cursus is bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die iets aan hun eenzaamheid en isolement willen doen en daarin de eerste stappen willen zetten. Dat kan door beter te begrijpen waar eenzaamheid en isolement vandaan komen en door er meer greep op te krijgen hoe dat bij u werkt.

U gaat thuis opdrachten maken uit een werkboek. De werkwijze in het werkboek is dat we steeds een korte uitleg geven over een thema en dat koppelen aan een opdracht die we u vragen te maken. Wij bieden deze module in twee delen aan. In ieder deel zitten vijf opdrachten.

  • het eerste deel ‘Stilstaan bij eenzaamheid en isolement’ gaat over het bespreekbaar maken van gevoelens van eenzaamheid. U gaat aan de hand van een aantal vragen nadenken over hoe dit thema in jouw leven een rol speelt.
  • In het tweede deel ‘Manieren op negatieve gedachten te beïnvloeden’ gaan we uw gedachten uitdagen om te kijken of er daaronder gedachten zijn die uw gevoel van eenzaamheid wellicht in stand houden.

Dit is een eerste introductie en verkenning. We kunnen met dit aanbod uw eenzaamheid niet volledig oplossen, maar willen op deze manier u helpen om de eerste stappen daarin te zetten en bijvoorbeeld te leren kijken naar wat er nou precies speelt. Het feit dat u belangstelling heeft is al een hele belangrijke eerste stap.

Er zijn twee manieren waarop je met deze cursus aan de slag kunt gaan:

  1. U doet het zelfstandig, neemt de verschillende onderdelen door, maakt de opdrachten (één per keer) en stuurt die per mail naar ons op, wij geven daar feedback op en sturen die aan u terug.
  2. U kiest ervoor om in een online groep deel te nemen, waarin we via beeldbellen met elkaar de opdrachten bespreken. Bij voldoende aanmeldingen gaat deze optie op korte termijn al van start.

Aanmelden voor de cursus?

Wanneer u geïnteresseerd bent in de cursus, kunt u contact opnemen met het Steunpunt GGZ Utrecht. U kunt bellen naar 030 2 369 320 of mailen naar m.vandorsten@ggzutrecht.nl (Maria Roos van Dorsten), wij nemen dan contact met u op.