De inzending van het Steun- en Informatiepunt ggz en Zin in Utrecht is genomineerd voor de K.F. Hein stimuleringsprijs. Het project van Steun- en Informatiepunt ggz en Zin in Utrecht gaat over prestatiedruk bij studenten. Hoe ga je hier goed mee om?

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties. Met de prijs zet het fonds organisaties in het zonnetje die zich op bijzondere wijze onderscheiden met innovatieve ideeën en projecten binnen de sector zorg en welzijn. Wij voelen de warmte van het zonnetje en zijn er erg blij mee.

Het thema voor deze prijs is zelfredzaamheid. Het gaat om projecten die iets nieuws teweegbrengen. Zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving heeft betrekking op allerlei leefgebieden: onderwijs, werk, geld, zorg, vrije tijd, sociale contacten etc. Het project van Steun- en Informatiepunt ggz en Zin in Utrecht gaat over prestatiedruk bij studenten.

Studenten stellen vaak hoge eisen aan zichzelf en leven in een wereld waarin iedereen ambitieus en succesvol lijkt en niemand wil falen. Met de torenhoge kamerprijzen, de oplopende studieschuld en troste ouders op de achtergrond geeft het behalen van voldoende studiepunten veel druk. Dit probleem en deze doelgroep staan in ons project centraal. De komende weken gaan we dit project tot in detail uitwerken om op 17 februari – vol van prestatiedruk – een succesvolle pitch te geven!

Wij feliciteren onze mede-genomineerden van harte en wensen iedereen veel succes!

Suzette van Ijssel van Zin in Utrecht & Dineke Smit van Steunpunt GGZ.

Deel dit bericht