Kwartiermakers

Kwartiermakers werken aan een samenleving die gastvrij is voor mensen die ‘anders’ zijn. Kwartiermakers zijn direct betrokkenen, mensen met eigen ervaring met een kwetsbaarheid of mensen uit hun netwerk, maar ook hun bondgenoten, burgers, of wijkbewoners die verantwoordelijkheid nemen en werken aan een inclusieve samenleving waar kwetsbaarheden gezien worden als deel van het (samen)leven. Dat werk doen ze in de wijk, dorp of in de stad.

Steunpunt GGZ Utrecht ondersteunt eigen kracht van inwoners van Utrecht. Wij werken er aan dat mensen met psychiatrische problematiek en hun betrokkenen in alle geledingen en gemeenschappen meer greep krijgen op hun eigen leven en op hun eigen problematiek, en kunnen participeren als volwaardige burgers. Wij doen dat door zelforganisatie te stimuleren en te ondersteunen, ervaringsdeskundige professionals in te zetten ten behoeve van vernieuwing en ontwikkeling van zorg, door ondersteuning van participatie en door ons te richten op kwetsbare groepen in de Utrechtse samenleving.