Beter voor jezelf zorgen

‘Beter voor jezelf zorgen’ is een laagdrempelig groepsaanbod in de wijk Kanaleneiland  voor vrouwen met stemming en angstklachten en somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten, die door andere zorgverleners nauwelijks worden gezien.
Deze aanpak combineert elementen van behandeling en verwerking van problematiek (vooral met gebruikmaking van vaktherapeutische technieken), met elementen van psycho-educatie en preventie (Lichte Dagen Donkere Dagen), en lotgenotencontact en zelfhulp. Resultaat is volgens de verwijzende huisartsen dat SOLK-klachten afnemen, de zelfredzaamheid van de deelneemsters vergroot en hun sociaal isolement minder wordt.

Contact: m.ozalp-durmaz@ggzutrecht.nl