Familievertrouwenspersoon

Familieleden of direct betrokkenen van mensen met psychiatrische problemen kunnen ondersteuning krijgen van een van de familievertrouwenspersonen. Deze werken voor de familieleden en direct betrokkenen van cliënten van de instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ze hebben een positie onafhankelijk van hulp- en dienstverleners.

U kunt als familie of naastbetrokkenen vragen hebben over de zorg voor uw naaste. Soms kan het moeilijk zijn om contact te leggen met de behandelaar. U krijgt de goede persoon niet te pakken of de instelling beroept zich op de geheimhoudingsplicht. Het kan ook zijn dat u een klacht  heeft over de behandeling of de manier waarop de behandelaar met u omgaat. De familievertrouwenspersoon steunt u bij het leggen en onderhouden van contacten met behandelaars en managers van de instelling. Zij zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen u en de instelling en uw naastbetrokkenen.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor u doen?

  • Adviseren en ondersteunen in contacten met de hulpverlening en eventueel bij klachtenprocedures.
  • Een luisterend oor bieden bij problemen.
  • De weg wijzen naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden.

Vertrouwelijk

Wat u de familievertrouwenspersoon vertelt, is en blijft vertrouwelijk. De familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Zij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan uw naaste of zijn hulpverlener.

Contact

U kunt kosteloos en rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt. Contact kan telefonisch plaatsvinden of via de mail. Ook kan er zo nodig een afspraak gemaakt worden.

Jacqueline Rodenburg is te bereiken via 06 5334 8555 of j.rodenburg@familievertrouwenspersoon.nl. Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Joke van der Veer is te bereiken via 06 5259 4756 of j.vanderveer@lsfvp.nl. Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen: www.lsfvp.nl.

De familievertrouwenspersonen werken samen met Steunpunt GGZ en u kunt gebruik maken van de privacy van onze locatie om een gesprek af te spreken.