Gezonde Taal

Gezonde Taal! combineert taalles met informatie over gezondheid, ziekte en zorg.

Met Gezonde Taal! bereiken we vluchtelingen en migranten uit Utrecht die een taalachterstand hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn voor gezondheidsproblemen. Taal en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder taal is een zelfstandig bezoek aan de huisarts, het begrijpen van de bijsluiter en het doen van gezonde boodschappen niet mogelijk.

Onze cursisten verbeteren hun Nederlands, krijgen informatie over verschillende onderwerpen die met gezondheid te maken hebben en leren zo hun eigen bewuste keuzes te maken. De cursus wordt op wijkniveau gegeven.

Contact: Saida el Arbaji