Kwartiermakers in de wijk

Kwartiermaken wil het maatschappelijk klimaat ombuigen naar meer gastvrijheid voor mensen die anders zijn. Probeert te werken aan een welkome samenleving en gaat daarbij de samenleving in. Kwartiermakers Utrecht richt zich op bewustwording en verbetering rondom thema’s die leven bij de kwartiermakers en/of mede wijkbewoners en organisaties in een wijk. Kwartiermaken is niet alleen gericht op de persoon zelf, maar op het persoonlijk netwerk, de buurt en de wijk waar iemand leeft. Onder andere in Vleuten De Meern, in Hoograven, in Overvecht en in Kanaleneiland zijn kwartiermakersgroepen actief.

Contact: Marco Redeman