Steunpunt GGZ is opgenomen in  ‘Couleur locale’, een uitgave van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, waarin 15 zelfregie- en herstelinitiatieven, verspreid over heel Nederland, zichzelf presenteren. Het boekje laat de waaier aan mogelijkheden zien die deze initiatieven te bieden hebben. Deze intitiatieven ontstaan wanneer mensen vanuit zelfregie samen vorm gaan geven aan herstel. ‘Couleur locale’ verschijnt in aanvulling op het eerder gepubliceerde rapport ‘De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven’ (door het Instituut voor Publieke Waarden). Beide publicaties laten elk vanuit hun eigen unieke invalshoek de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven zien. De boekjes willen inspireren en moeten bijdragen aan het realiseren van een duurzame financiering.

U kunt het boekje hier downloaden.

Deel dit bericht