Vandaag 21 augustus wordt het Offerfeest gevierd in de islam. Vanwege die viering hebben de consulenten van Steunpunt GGZ geen telefonisch spreekuur in de ochtend.

Het Offerfeest is een jaarlijks feest in de islam dat ook wel het Grote Feest wordt genoemd. Op deze dag wordt een dier (meestal schaap of lam) volgens Dhabiha (islamitisch ritueel) geslacht. Moslims vieren het Offerfeest om hulde te brengen aan de profeet Ibrahim. Zijn opdracht was om zijn zoon te offeren aan God. Ibrahim probeerde dit, echter hij slaagde er niet in omdat het mes niet sneed. Op dat moment stuurde God een engel die hem vertelde dat een ram geofferd mocht worden in plaats van de zoon van Ibrahim. Uiteindelijk werd zijn zoon dus niet geofferd.

Eid mubarak!

Deel dit bericht