Onderlinge steungroepen

Steunpunt GGZ biedt (facilitaire) steun aan diverse lotgenoten, cliënten, en familiegroepen:

Beweging Stop Stalken

Steunpunt GGZ ondersteunt de Beweging Stop Stalking die de (rechts)positie van slachtoffers van Stalking wil verbeteren, door onderlinge ondersteuning en belangenbehartiging. De beweging is een groep slachtoffers van Stalking uit de regio Midden Westelijk Utrecht, die niet of nauwelijks in de openbaarheid treedt vanwege het risico van geweldpleging door de stalker.

Voor mensen die slachtoffer zijn van stalking: onderlinge ondersteuning en belangenbehartiging. (www.bewegingstopstalken.nl)

Stichting Weerklank

Weerklank is de nationale organisatie voor mensen die stemmen horen. Bestuur en redactie van de nieuwsbrief komen bijeen bij het Steunpunt GGZ.

Redactie De Klankspiegel (www.stemmenhoren.nl)

Mantelzorggroepen

Mantelzorg is de zorg die onbetaald, en uit liefde, noodzaak, verantwoordelijkheid en/of persoonlijke betrokkenheid wordt geboden aan iemand die hulp behoeft. Het is zorg die meer vraagt dan in een persoonlijke of sociale relatie gebruikelijk is. In veel migrantengemeenschappen is dit heel vanzelfsprekend. Dat kan komen door de cultuur waarin onderlinge zorg wordt gezien als vanzelfsprekend onderdeel van samenleven, maar ook door migratie, waarin onderlinge ondersteuning van belang is om je te kunnen handhaven in de nieuwe samenleving. In onze samenleving kunnen mantelzorgers overbelast raken en hebben ze zelf extra ondersteuning nodig.

Voor mantelzorgers van mensen met psychische problematiek onder andere in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Utrecht organiseert Steunpunt GGZ groepen voor onderlinge ondersteuning op wijkniveau.(voorheen AMWAHT)
De bijeenkomsten zijn gericht op ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en het vergroten van kracht. De deelneemsters aan de groepen steunen elkaar bij hun taken thuis en bieden een rustpunt in de week waar even aandacht voor jezelf is.
Af en toe gaan de groepen ook iets gezelligs doen samen buiten de deur, om de gedachten te kunnen verzetten.

Contact: Mine Özalp-Durmaz

Steungroepen en zelfhulpgroepen

In verschillende wijken ondersteunt Steunpunt GGZ steungroepen van kwetsbare en geïsoleerde burgers op wijkniveau. Het zijn groepen voor onderlinge ondersteuning en zelfhulp.

De locatie van Steunpunt GGZ  Utrecht zelf wordt gebruikt door diverse zelfhulpgroepen die in de avonduren, in het weekend en op andere dagdelen gebruik maken van de faciliteiten. Indien gewenst kunnen zij gebruik maken van coaching door de medewerkers van Steunpnut GGZ.

Contact:  Mine Özalp-Durmaz; Huub Beijers