Certificeringen en registraties

Geregistreerd opleidingsinstituut met ervaringsdeskundigheid

Sinds maart 2013 is Steunpunt GGZ geregistreerd als opleidingsinstituut in het Centraal Register Kortdurende Beroepsopleidingen. Dat betekent dat ons aanbod en onze processen voldoen aan de geldende kwaliteitskenmerken en dat wij onze trainingen en cursussen BTW-vrij kunnen aanbieden. Deze registratie is gebaseerd op een beoordeling van de beginselen van zorgvuldigheid, redelijkheid, rechtszekerheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid in het aanbod. De registratie wordt iedere vier jaar in een onafhankelijke audit getoetst. Bekijk onze registratie in het online register.

In onze trainingen en cursussen wordt altijd gewerkt met en vanuit ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van mensen die zelf te maken hebben gehad met psychiatrsiche problematiek en hun naastbetrokkenen. Wij verbeteren ons aanbod van trainingen en cursussen voortdurend, doen nooit een standaardaanbod en werken op maat: iedere training, iedere cursus is nieuw.

In het contact dat wij met onze cursisten en opdrachtgevers hebben, geven reglementen houvast. Klachtenreglement, algemene voorwaarden en privacyreglement zijn te downloaden/in te zien op deze website: bij rechten en plichten.

Wilt u meer weten over de kwaliteitswaarborgen van onze opleidingen?
Stuur dan een mail naar Maria van Dorsten of bel tijdens kantooruren naar 030-236 93 20.

Zelfregiecentrum Utrecht

Steunpunt GGZ Utrecht is in 2015 gecertificeerd als Zelfregiecentrum Utrecht, door de stichting Zelfregiecentra Nederland. Een Zelfregiecentrum is een integrale algemene voorziening. Het hoofdprincipe is ‘Halen én brengen’ wat wil zeggen dat zowel bezoekers, deelnemers als medewerkers iets te halen én iets te brengen hebben. Ervaringskennis en –deskundigheid zijn de leidende werkzame factoren. Activiteiten worden binnen een fysieke locatie en/of in de wijk georganiseerd.

Een Zelfregiecentrum geeft door middel van het versterken van zelfregie invulling aan de doelen van de WMO, de Participatiewet, alsook de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. Een Zelfregiecentrum kenmerkt zich door:

  1. doelgroep: integraal voor alle burgers én op voorhand geschikt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid waaronder verslaving en mensen die dak- en/of thuisloos zijn.
  2. werkwijze: zelfregieversterkend, gebruik makend van ervaringskennis- en deskundigheid, gericht op eigen kracht en (persoons-)kwaliteiten.
  3. opbrengsten: persoonlijk en maatschappelijk herstel; opbouw sociaal netwerk; vangnet; groei op de participatieladder; van betekenis worden; ontzorging.

Naast Steunpunt GGZ Utrecht zijn er andere zelfregiecentra in Nederland actief waaronder Venlo, Den Bosch, Weert, Nijmegen, Lelystad, Den Haag, Gouda, Alkmaar en Zeeland.

Erkenningen

Steunpunt GGZ is als leerbedrijf dat is erkend door het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Er werken stagiares op MBO en HBO-niveau, onder andere met ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht.

SBB verricht voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven de volgende wettelijke taken:

  • erkennen en begeleiden leerbedrijven
  • onderhouden van de mbo-kwalificatiestructuur
  • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming (stages en leerbanen) en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod

Crisiskaart

Steunpunt GGZ is door de stichting Crisiskaart Nederland gecertificeerd als organisatie in Midden Nederland die de Crisiskaart mag uitgeven. Wij werken daarin nauw samen met PsyNet (psynet.nl) en zijn houder van het register van crisiskaarten in Midden Nederland.


MIND

Steunpunt GGZ is aangesloten bij MIND, en lid van de Regiokamer.

Bezoek het overzicht van collega-organisaties door heel het land.


Platform Volwaardig Burgerschap GGZ Midden Westelijk Utrecht

Steunpunt GGz is aangesloten bij het Platform Volwaardig Burgerschap GGZ Midden Westelijk Utrecht.
Op dit platform werken cliënten- en familie-organisaties van mensen met psychiatrische problematiek in de regio Utrecht met als inzet bij te dragen aan een samenleving waarin mensen met psychiatrische problematiek en hun betrokkenen een volwaardige plaats kunnen innemen.

De volgende organisaties zijn aangesloten: Patiëntenraad Altrecht, Vereniging Cliëntenbond in de GGz Regio Utrecht en Omstreken, Clientenraad Kwintes, Familieraad Altrecht, Labyrinth in Perspectief regio Utrecht, Steunpunt GGZ Utrecht, Wegloophuis Psychiatrie, Ubuntuhuis, Anoiksis, cliëntenraad Lister en Ypsilon afdeling Utrecht.

Contactpersonen voor het samenwerkingsverband is:
Marina de Wit
06 39 555 115
m.de.wit@altrecht.nl

Bezoek de website van het Platform: www.volwaardigburgerschap.nu

Steunpunt GGZ Utrecht
Kaatstraat 18
3513BK Utrecht

(t) 030 - 236 93 20 (kantoor)
(t) 030 - 233 38 84 (consulenten, ma-do van 09:30 tot 12:30)
(e) steunpunt@ggzutrecht.nl
(w) www.ggzutrecht.nl

Bank: NL75INGB0008979124
KVK: 30165818