Rechten & plichten

Steunpunt GGZ Utrecht heeft omwille van toetsbaarheid en transparantie diverse reglementen opgesteld. Die geven richting aan het handelen van medewerkers en van de organisatie en begrenzen dit. Ze maken duidelijk aan degenen die het betreft waar zij op kunnen rekenen en zijn bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening van het Steunpunt GGZ te verbeteren.

Privacyreglement:

De persoonsgegevens van cliënten die omwille van een individuele ondersteunings- of begeleidingsbehoefte een beroep doen op het Steunpunt GGZ Utrecht, worden opgenomen in een persoonsregistratie. Dit register is gehouden aan een reglement. U kunt dit hier downloaden.

Klachten en complimenten:

Uw feedback is belangrijk voor de kwaliteit van ons werk. Klachten worden in eerste instantie intern behandeld door de betreffende medewerker die de klacht betreft, door de manager, of het bestuur van het Steunpunt GGZ. Als dat niet voldoet kan een klacht gericht worden aan de onafhankelijke klachtencommissie. Een klacht kan, als daar aanleiding toe is, ook rechtstreeks aan deze commissie worden gericht. U kunt het klachtenreglement hier downloaden. Gebruik het klachtenformulier zodat uw gegevens meteen zo volledig mogelijk zijn: klachtenformulier.

Algemene voorwaarden trainingen en voorlichtingen:

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Informatie voor individuele cliënten:

Cliënten die een beroep doen op het Steunpunt GGZ worden geïnformeerd over hun rechten en plichten.

Huisregels:

U mag van ons verwachten dat wij uw zaken binnen een redelijke termijn en correct afwerken. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft door ze rustig en volgens algemene fatsoensnormen aan te spreken. Dit geldt voor contact per telefoon, als u ons bezoekt, maar ook als wij u bezoeken (huisbezoek). Wij hebben enkele huisregels opgesteld, die u hier kunt downloaden.

Good governance:

Good governance betekent professioneel bestuurlijk handelen en het creëren van voldoende waarborgen daarvoor; door middel van medezeggenschap, het sturen op resultaten, de scheiding tussen toezicht en bestuur. Steunpunt GGZ houdt zich aan de eisen van de Utrechtse Good Governance Code voor goed bestuur. U kunt die code hier downloaden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

Deze meldcode is bedoeld om voor de medewerkers die binnen Steunpunt GGZ Utrecht werkzaam zijn duidelijkheid te verschaffen over welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, met inachtneming van alle zorgvuldigheidseisen. De code kunt u hier downloaden.

Steunpunt GGZ Utrecht
Kaatstraat 18
3513BK Utrecht

(t) 030 - 236 93 20 (kantoor)
(t) 030 - 233 38 84 (consulenten, ma-do van 09:30 tot 12:30)
(e) steunpunt@ggzutrecht.nl
(w) www.ggzutrecht.nl

Bank: NL75INGB0008979124
KVK: 30165818

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2018 Steunpunt GGZ Utrecht | Privacy en cookies | Disclaimer | Design by iDesi Media

Weet je het zeker?

Door niet akkoord te gaan heeft u geen toegang meer tot onze site en wordt u uitgelogd.

Privacy Voorkeuren

PHPSESSID

Deze 1st party website sessiecookie wordt gebruikt om informatie over elk bezoek aan de website bij te houden en zo kernfunctionaliteit van de website mogelijk te maken. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie, en geldt slechts voor de duur van het bezoek.

Cookie vervaltijd: Deze cookie wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

PHPSESSID

Google Analytics (_ga)

Deze 3rd party Google Analytics persistent cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke website gebieden moeten worden verbeterd.

Cookie vervaltijd: 2 jaar

_ga

Google Analytics (_gid)

Deze cookie slaat een unieke waarde op voor elke pagina die wordt bezocht.

Cookie vervaltijd: 24 uur

_gid

GDPR (allowed_cookies)

Deze cookie slaat uw voorkeur op waar u toestemming voor heeft gegeven.

Cookie vervaltijd: wanneer u zelf de cookie verwijdert

gdpr[allowed_cookies]

Account opheffen?

Jouw account wordt opgeheven en alle data permanent verwijderd. Weet je het zeker?