In Nederland is een netwerk van 130  sleutelpersonen gezondheid statushouders actief, opgericht door Pharos, het landelijk expertisecentrum dat zich inzet voor het terugdringen van gezondheidsverschillen (zie website Pharos). Een sleutelpersoon is zelf migrant of vluchteling, heeft het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en heeft affiniteit met de gezondheidszorg. Sleutelpersonen vervullen een brugfunctie tussen de doelgroep, (zorg)organisaties en (zorg)professionals. Zij weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen. Zij hebben zelf ervaren hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Samen met een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie, een wijkteam, een migrantenorganisatie of van de gemeente, geven getrainde sleutelpersonen onder andere gezondheidsvoorlichting, treden zij op als vertegenwoordiger van de achterban of bemiddelen zij tussen gemeenten, zorginstanties en de doelgroep.

Steunpunt GGZ en Pharos hebben samen  een (vervolg)training Ervaringsdeskundigheid voor Sleutelpersonen ontwikkeld voor sleutelpersonen die de basistraining Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders hebben gevolgd. De training is erop gericht de eigen ervaringen te gebruiken om als sleutelpersoon met andere statushouders in gesprek te gaan en hen passende hulp te geven? Sleutelpersonen weten als geen ander hoe het is om in Nederland je weg te vinden, hier een nieuwe toekomst op te bouwen en hoe dit je kwetsbaar kan maken voor stress en psychische klachten.

De training duurt twee dagen en  wordt gegeven door Steunpunt GGZ Utrecht en Pharos.

Sleutelpersonen die interesse hebben: Op de website van Pharos staat alle informatie. En ook hoe je kunt aanmelden. De training wordt twee keer gegeven en de eerste groep start al eind september. Heb je vragen? Laat het ons weten: l.biram@ggzutrecht.nl.

Deel dit bericht