Trainingen

In dit overzicht vindt u alle cursussen op hoofdlijnen

Steunpunt GGZ heeft een opleidingscentrum voor kortdurende beroepsondersteunende en beroepsontwikkelende opleidingen door middel van trainingen en cursussen voor hulpverleners, overheden, vrijwilligers, opleidingen (MBO/HBO/Academisch) waarbij de blik van en de dialoog met de ervaringsdeskundigen centraal staat. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die eigen ervaring hebben met psychiatrische problematiek, verslaving of maatschappelijke opvang of dat van zeer nabij hebben meegemaakt. Ze hebben hun eigen ervaring voldoende verwerkt om die over te kunnen brengen op anderen, kunnen over de grenzen van die ervaring heenkijken en daarover op een positieve en veilige manier het gesprek voeren met anderen. Ze baseren zich daarbij ook op de kennis van lotgenoten. Steunpunt GGZ doet een aanbod op maat van voorlichtingen en trainingen. Stuur vrijblijvend een email naar cursussen@ggzutrecht.nl indien je meer informatie wilt.

Steunpunt GGZ Utrecht heeft een kwaliteitssystematiek die het aanbod van trainingen en cursussen voortdurend verbetert. Op grond van die methodiek zijn wij CRKBO-geregistreerd (Centraal Register Kortdurende Beroepsopleidingen). Daardoor kunnen wij  BTW-vrij offreren.
Wij doen nooit een standaardaanbod maar luisteren naar onze opdrachtgevers en werken op maat: iedere training, iedere cursus is nieuw. Onze kwaliteit is gebaseerd op de beginselen van zorgvuldigheid, redelijkheid, rechtszekerheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

In het contact dat wij met onze cursisten en opdrachtgevers hebben, geven reglementen houvast. Klachtenreglement, algemene voorwaarden en privacyreglement zijn te downloaden/in te zien op deze website: bij rechten en plichten.
Hier vindt u de leveringsvoorwaarden.

Wilt u meer weten over de kwaliteitswaarborgen van onze opleidingen? Stuur dan een mail naar  cursussen@ggzutrecht.nl

Heeft u vragen?

Bel tijdens kantooruren naar 030 233 38 84 of mail naar:cursussen@ggzutrecht.nl. Wij nemen dan binnen vijf werkdagen contact met u op.