Familie Ervaringsdeskundigheid

Familie Ervaringsdeskundigheid: voor wie?

Zorgt u voor een familielid of naastbetrokkene met een psychisch probleem? Deze zorg kan nogal wat met zich meebrengen. Het Steunpunt GGZ biedt een cursus aan voor familieleden en naastbetrokkenen die mantelzorger zijn.  De cursus bestaat uit  twee delen. In de eerste module deelt u met elkaar ervaringen aan de hand van thema’s. Het delen van ervaringen wordt vaak ervaren als een hele steun: u  vindt herkenning en erkenning.  Het eerste deel is om stappen te zetten in uw herstel. In het tweede deel vertelt u uw hele verhaal. U leert uw ervaring als naastbetrokkene te benoemen en deze te verdiepen tot ervaringskennis. De cursus is een eerste stap richting Familie Ervaringsdeskundigheid. De eerste module kunt u ook los van de tweede volgen. Het tweede deel is niet los te volgen.

Programma

Module I: Ervaring delen als familielid/(naast)betrokkene

We brengen in kaart wat het allemaal voor uw leven betekent om deze zorg te hebben en uw ervaringen staan daarbij centraal. Aan de hand van thema’s worden uw ervaringen uitgediept. Omdat we het in groepsverband doen, hoort u ook andermans verhalen. Dit vergroot uw ervaringskennis, en voor de meeste cursisten  wordt het ook als grote steun ervaren.

Module II: Familie ervaringsdeskundigheid

We gaan oefenen met het vertellen van uw verhaal. Er komen gastsprekers uit de en we gaan dieper in op het terrein van de familie ervaringsdeskundige.

Wat levert de cursus je op?

U leert terugkijken op uw ervaringen als mantelzorger en vindt handvaten om beter met uw situatie om te gaan. We bespreken thema’s waar veel mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid tegen aan lopen. O.a:

  • De balans in uw leven tussen zorg en uw eigen vrije tijd.
  • Wat is de invloed van de ziekte op uw leven
  • Welke stigma’s ervaart u en wat doen deze met u?
  • Uw eigen herstelproces dat u als naastbetrokkene doorlopen hebt
  • Stilstaan bij het rouwproces wat u hebt doorlopen
  • Een aantal vaardigheden, zoals feedback geven, vragen stellen en voor jezelf opkomen. 

U kunt daardoor beter met uw naaste omgaan en het vergroot uw vaardigheden als mantelzorger.

Ervaringen van deelnemers

  • “Het geleerde is op veel terreinen toepasbaar. In mij relatie tot familie en andere extern betrokkenen, maar ook op beleidsmatig niveau.”
  • “Deze persoonlijke bijeenkomsten zijn waardevol voor het uitoefenen van het beroep Familie Ervaringsdeskundige”

Belangstelling neem dan contact op met  cursussen@ggzutrecht.nl

Wilt u meer informatie? Download dan hier de informatiefolder.