Omgaan met unieke mensen

De cursus 'omgaan met unieke mensen' is bedoeld voor hulp- en dienstverleners die in hun werk met mensen met diverse psychiatrische problemen te maken krijgen (WMO-loketmedewerkers, UWV-medewerkers, vrijwilligers werkzaam in de zorg e.a.). Het gaat om mensen die niet psychiatrisch zijn geschoold, of die hun kennis en competenties op dit terrein willen verdiepen. In deze cursus gaat u in gesprek met verschillende mensen die zelf ervaring hebben met een psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie/psychose, manisch depressiviteit, borderline en posttraumatische stress-stoornis.

Omgaan met unieke mensen is ontwikkeld door mensen die zelf ervaring hebben met deze problematiek. Zij geven de cursus samen met een ervaren trainer. De cursus is interactief, de ervaringsdeskundigen vertellen over de weg naar deze diagnose, de behandeling zelf en hoe het is om vervolgens met hun problematiek verder te leven. We werken niet vanuit de stoornis, maar vanuit de mogelijkheden om er samen een gesprek over te voeren, informatie uit te wisselen, en kennis en vaardigheden te vergroten.

Tijdens de cursus wordt gewerkt vanuit casuïstiek die de cursisten zelf inbrengen en vanuit ervaringsverhalen.

De cursus wordt bij voorkeur in-company gegeven, in instellingen voor zorg en ondersteuning, welzijnsorganisaties en bij overheidsinstellingen.

Wilt u meer informatie? Download dan hier de informatiefolder.

U kunt ook contact opnemen met cursussen@ggzutrecht.nl