Samen Deskundig

Samen Deskundig is een cursus van tien bijeenkomsten voor mensen met psychiatrische problematiek die meer met hun eigen ervaring willen doen, hun verhaal willen ontdekken en vertellen en willen leren hoe ze dat op een goede manier kunnen doen.

In de zorg voor mensen met psychiatrisch problematiek zit vaak een wereld van verschil tussen het aanbod van de hulpverlening en de behoefte van de cliënt. In deze cursus leren cliënten daarin een brug te slaan. Het goed kunnen overdragen van eigen ervaring en verhaal is daarin essentieel.

In de cursus werken cursisten aan vaardigheden zoals spreken in het openbaar over de eigen ervaring en het bewaken van grenzen. Daarnaast leert de cursist over begrippen als empowerment en herstel en de betekenis van ervaringsdeskundigheid.

Er wordt gewerkt in een groep van ongeveer 10 deelnemers die allen ervaring hebben met psychiatrische problemen. Het ontwikkelen van gedeelde ervaringskennis, onderlinge ondersteuning en het geven van feedback zijn belangrijke middelen om de doelen te bereiken.

Cursisten zetten de eerste stap naar ervaringsdeskundigheid door te leren ervaring en kennis in te zetten in dialoog met hun omgeving. Dat kan zijn in eigen kleine kring, tegenover directbetrokkenen zoals buren of familieleden, maar ook in de hulpverlening tegenover hulpverleners of in cursus situaties tegenover studenten. Cursisten leren niet te blijven steken in het verleden, maar de uitdagingen van het hier en nu aan te gaan.

Cursisten die de cursus succesvol afsluiten, krijgen na afloopt de gelegenheid om toe te treden tot de pool van ervaringsdeskundigen waarmee Steunpunt GGZ cursussen en voorlichtingen geeft in de psychiatrie, bij de overheid en in opleidingen.

Feedback van cursisten:

“Ik heb geleerd dat ik niet de enige ben die worstelt met ziekte en herstel en dat ik meer kan dan dat ik zelf vaak denk. (…) Ik heb in deze cursus nieuwe inzichten gekregen o.a. hoe anderen met hun problematiek omgaan” .

“Ik heb Ingezien dat ik trots kan zijn op mijzelf. Daar wilde ik niet aan. En er zit nog veel meer in“.

“Ik zou mensen willen vertellen dat er hoop is voor iedereen ook al zie je of voel je dit niet meteen.”

Veel cursisten kiezen na deelname aan de cursus voor een vervolgtraject bijvoorbeeld een aansluitende beroepsopleiding of groeien naar een functie als ervaringswerker.

Samen Wijs uit Borderline is ontwikkeld door mensen die zelf ervaring hebben met psychiatrische problematiek binnen het Steunpunt GGZ Utrecht en wordt gegeven door ervaren trainers.

De cursus wordt zowel door middel van open inschrijving als in-company gegeven, in instellingen voor zorg en ondersteuning, cliëntenorganisaties, welfzijnsorganisaties.

Belangstelling neem dan contact op met  cursussen@ggzutrecht.nl

Wilt u meer informatie? Download dan hier de informatiefolder.