Training ervaringscoaches

De training voor ervaringscoaches is ontwikkeld om mensen op te leiden die als ervaringscoach met mensen met een psychische kwetsbaarheid willen optrekken die de stap nog moeten zetten naar meer zelfstandigheid.

De training is gericht op het verkrijgen van de juiste vaardigheden en houding als kwartiermaker. De Ervaringscoaches zijn mensen met eigen ervaring met een functiebeperking die willen werken aan een samenleving waarin iedereen een eigen plek heeft. Het is een training van 10 bijeenkomsten.

Als ervaringscoach word je opgeleid in de basis communicatieve vaardigheden, die van belang zijn in je contact met degene die je coacht. Je leert luisteren, samenvatten en doorvragen. Hele belangrijke vaardigheden om goed contact met mensen te kunnen krijgen en om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Als je bruggen wil bouwen, is goed luisteren en het op de juiste manier contact maken van groot belang. Omdat je ook veel in de wijk te maken zult krijgen met diverse begrippen uit de wereld van de zorg, zullen we ook een training aandacht besteden aan begrippen als WMO, buurtteams, PGB, participatiesamenleving e.d.
Om je eigen leerproces in de gaten te houden wordt er van ieder teamlid een POP gemaakt. Hierin staat je persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin wordt bijgehouden wat jij graag wil verbeteren en hoe je hieraan gaat werken.

De training is ontwikkeld in samenwerking met medewerkers van het Leger des Heils en wordt gegeven aan ervaringscoaches die werken voor het project thuis Best van het Leger des Heils.

De cursus bestaat uit 10 dagdelen van drie uur (inclusief pauze).

Er wordt van de cursisten voor diverse bijeenkomsten voorbereidingstijd gevraagd voor het maken van opdrachten. Cursisten krijgen daarvoor een cursusboek uitgereikt.
Als u belangstelling heeft voor deze training krijgt u eerst een kennismakingsgesprek met de ervaringswerker van het Leger des Heils, op grond daarvan wordt u toegelaten.

Meer informatie bij: cursussen@ggzutrecht.nl

Download hier de informatiefolder