Training kwartiermakers

De training kwartiermakers is een training gericht op het verkrijgen van de juiste vaardigheden en houding als kwartiermaker. De Kwartiermakers zijn mensen met eigen ervaring met een functiebeperking die op wijkniveau actief zijn in Utrecht en daar werken aan een samenleving waarin iedereen een eigen plek heeft. Het is een training van 10 bijeenkomsten. Elke kwartiermaker die meewerkt binnen Kwartiermakers Utrecht, krijgt de training.

Als kwartiermaker word je opgeleid in de basis communicatieve vaardigheden, die van belang zijn in je contact met de mensen in de wijk. Je leert luisteren, samenvatten en doorvragen. Hele belangrijke vaardigheden om goed contact met mensen te kunnen krijgen en om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Als je bruggen wil bouwen, is goed luisteren en het op de juiste manier contact maken van groot belang. Omdat je ook veel in de wijk te maken zult krijgen met diverse begrippen uit de wereld van de zorg, zullen we ook een training aandacht besteden aan begrippen als WMO, buurtteams, PGB, participatiesamenleving e.d.
Om je eigen leerproces in de gaten te houden wordt er van ieder teamlid een POP gemaakt. Hierin staat je persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin wordt bijgehouden wat jij graag wil verbeteren en hoe je hieraan gaat werken.

De training wordt  gehouden in de wijk waar de kwartiermakers actief zijn.

De cursus bestaat uit 10 dagdelen van anderhalf  uur, met steeds twee weken tussen de bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Er wordt van de cursisten voor iedere bijeenkomst voorbereidingstijd gevraagd voor het maken van opdrachten en voor het lezen van de literatuur die wordt opgegeven. Cursisten krijgen daarvoor een reader/cursusboek uitgereikt.

Meer informatie bij: cursussen@ggzutrecht.nl

Download hier de informatiefolder