Verlies, Rouw en Herstel

Hulpverleners hebben te maken met rouwreacties van cliënten, als gevolg van of medeoorzaak van een psychiatrische aandoening. Rouwgevoelens worden echter in de psychiatrie vaak onvoldoende onderkend of diagnostisch anders vertaald.
Weten we wel wat cliënten (en hun betrokkenen) verliezen en hoe ze rouwen?

'Verlies, Rouw en Herstel' is een training van 5 dagdelen voor behandelaren, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, begeleiders, en andere professionals, die werken in de zorg voor mensen met een psychiatrsiche aandoening.

In de training maken deelnemers kennis met de begrippen verlies en rouw en krijgen zij inzicht in de verliezen van cliënten en hun rouwproces. Zij ontwikkelen de noodzakelijke competenties om het thema verlies bespreekbaar te maken in het contact met cliënten en hun betrokkenen en om hen te ondersteunen in het verlies en rouwproces.

Reacties van cursisten:

“Heldere uitleg over theorie en ruimte voor persoonlijke ervaringen”

“Interessant, nieuwe inzichten verkregen, bruikbare methodieken”

“Prettig, de taboesfeer wordt er gelijk uitgehaald en juist die ervaringen kunnen de hulpverlener op weg helpen”

Tijdens de cursus wordt gewerkt vanuit casuïstiek die de cursisten zelf inbrengen en vanuit ervaringsverhalen. Op daarvan wordt gewerkt aan dialoog, beraad, kennisoverdracht en competentieontwikkeling.

De cursus wordt wordt bij voorkeur in-company gegeven, in instellingen voor zorg en ondersteuning, welzijnsorganisaties en bij overheidsinstellingen.

Belangstelling neem dan contact op met cursussen@ggzutrecht.nl

Wilt u meer informatie? Download dan hier de informatiefolder.