Kwartiermaken is een aanpak waarmee wordt gewerkt aan een inclusieve  samenleving waarin ruimte is voor iedereen, ook mensen met een kwetsbaarheid of  functiebeperking. Kwartiermaken is een begrip van de Amsterdamse lector Doortje Kal. Zij heeft dit in 2001 in Nederland geïntroduceerd.
In Utrecht is van 2015 tot 2018 in twee wijken, Vleuten-De Meern en Hoograven,  gewerkt aan kwartiermaken door mensen met een psychische kwetsbaarheid,  met een verstandelijke beperking of met een lichamelijke beperking. Initiatief  daartoe is genomen door Steunpunt GGZ Utrecht, zelfregiecentrum in Utrecht, de afdeling cliëntenparticipatie van Reinaerde, zorginstelling voor mensen met  een verstandelijke beperking en de LFB, de belangenorganisatie van mensen met  een verstandelijke beperking, met steun van de Gemeente Utrecht. Inzet van de inspanning was om een werkzame praktijk en methodiek op te leveren die over  te dragen zou zijn.
In hun optreden zijn kwartiermakers een spiegel voor de samenleving, voor  de professionals in de wijk, en een bron van informatie, steun en van initiatief.  Professionele ondersteuning van de kwartiermakers is een voorwaarde voor

  1. De continuïteit, en steun bij uitval, een oogje in het zeil of compensatie op momenten van kwetsbaarheid.
  2. Voor het ontwikkelen van vaardigheden.
  3. Voor aandacht en kennis van de kwetsbaarheid en beperking, en de zorg dat kwartiermakers kunnen functioneren.
  4. Voor vertaling en ontwikkeling van de ervaring naar een agendapunt dat een podium kan krijgen in de wijk.

Op 2 februari 2019 is een methodiekbeschrijving gepresenteerd voor het kwartiermaken in de wijk in Utrecht. De kennis, die is opgebouwd over het succesvol participeren van mensen met een kwetsbaarheid op wijkniveau, beschreven voor organisaties, professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. De methodiekbeschrijving zelf is het resultaat van participatie en samenwerking met de kwartiermakers. Om de aanpak zichtbaar en overdraagbaar te maken zijn interviews gehouden. Met de  ervaringsdeskundige kwartiermakers zelf en met betrokkenen bij het kwartiermaken in Utrecht.

In een minisymposium is de methodiek overgedragen aan de organisaties die actief zijn binnen spoor 1 van het Utrechts zorgmodel, zoals voor sociaal makelaars en de buurtteams, als uitnodiging om te werken aan een inclusieve wijk. Steunpunt GGZ zal samen met de gemeente Utrecht de vinger de ontwikkeling van het kwartiermaken ondersteunen door kwartiermakers die dat willen een korte training te geven en professionals en vrijwilligers in het sociaal domein te trainen in het ondersteunen van deze mensen en het wegnemen van drempels.

De methodiekbeschrijving is op te vragen bij Steunpunt GGZ Utrecht In het document wordt eerst ingegaan op het begrip kwartiermaken en de vraag  waarom een inclusieve samenleving geen vanzelfsprekendheid is. Daarna wordt de methodiek beschreven die is ontwikkeld, aan de hand van vier vragen. In de tekst en in de kaders laten we ook concrete activiteiten en resultaten van de afgelopen jaren zien.

De uitgave wordt u tegen verzendkosten opgestuurd of kan worden afgehaald op ons adres: Kaatstraat 18, 3513 BK Utrecht.

U kunt het boekje opvragen via steunpunt@ggzutrecht.nl

Deel dit bericht