Steunpunt GGZ veroordeelt sociale uitsluiting ten gevolge van discriminatie. Uitsluiting, het gevoel een vreemdeling te zijn en aan de rand van de samenleving te staan, draagt bij tot psychische kwetsbaarheid. Veel GGZ cliënten voelen zich vanwege hun kleur, cultuur of religie, niet begrepen, niet serieus genomen en krijgen zij niet de hulp die ze nodig hebben.

Als onafhankelijke cliëntondersteuners horen wij dagelijks verhalen over de gevolgen van sociale uitsluiting en discriminatie. Mensen vertellen ons verhalen over de verwoestende gevolgen zoals eenzaamheid en negatief zelfbeeld. De verhalen waarin cultuurverschillen bijdragen aan een gebrek aan empathie en/of inlevingsvermogen zijn ons helaas zeer bekend, evenals de vaak onbesproken wederzijdse vooroordelen.

Het Steunpunt wil bijdragen aan meer erkenning van culturele verschillen, vooroordelen, discriminatie en sociale uitsluiting. Het Steunpunt zet zich al jaren in om deze problemen te (h)erkennen en bespreekbaar te maken. Erkennen dat sociale uitsluiting dagelijks plaatsvindt op grond van huidskleur, historische achtgrond, opleiding, psychische klachten en fysieke capaciteiten, seksuele geaardheid of omdat iemand simpel weg ‘anders’ is.

Waar pleit het Steunpunt voor?

  1. Maak gevoelens van sociale uitsluiting tot een normaal onderwerp van gesprek. Ook als je zelf denkt dat jij er niks mee te maken hebt, vraag het na bij de ander.
  2. Zoek in het gesprek de gelijkwaardigheid en de wederkerigheid.
  3. Geef mensen die zich sociaal buitengesloten voelen de ruimte en de steun om zich weer in de harten van de medemens gesloten te voelen.

Wat doet het Steunpunt zelf?

  1. Wij bieden een luisterend oor aan inwoners met psychische klachten woonachtig in Utrecht, Stichtse Vecht en Zeist die worstelen met sociale uitsluiting. Wij (h)erkennen de diversiteit en zijn bekend met veel verschillende culturen en spreken meerdere talen.
  2. Wij bieden tal van kosteloze trainingen om gevoelens van sociale uitsluiting te adresseren, zoals onze (online) cursus Eenzaamheid en Veerkracht.
  3. Onze medewerkers hebben een breed palet aan ervaringen als het gaat om psychische klachten gecombineerd met discriminatie en sociale uitsluiting. Zij delen graag ervaringen en kunnen helpen bij het bieden van een nieuw perspectief.

Neem gerust contact op via telefoon of mail. Bel op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag van 9:30 u tot 12:30 uur naar 030 – 233 38 84 of mail naar steunpunt@ggzutrecht.nl.

Deel dit bericht