Dit voorjaar heeft UMC-Utrecht de opdracht gekregen van het Ministerie van VWS en ZonMw om de Hulpkaart en de Crisiskaart door te ontwikkelen. Daarvoor moest een aantal pilotregio’s worden gekozen. Steunpunt GGZ heeft Utrecht daarvoor aangemeld en dit is, zoals kort geleden is bekend gemaakt,  een van de regio’s die ZonMw heeft uitgekozen. In Utrecht is Steunpunt GGZ de licentiehouder voor  de Crisiskaart. Steunpunt werkt daarin nauw samen met PsyNet om de bruikbaarheid en het bereik van de Crisiskaart te vergroten. Bovendien is Utrecht de eerste regio waar online een Hulpkaart (een soort ‘Crisiskaart-light’) gemaakt kan worden. Steunpunt GGZ vindt de beschikbaarheid van de Crisiskaart en de Hulpkaart van belang om de zelfregie van mensen met psychiatrische aandoeningen of andere langdurige zorgbehoeftes te ondersteunen. Dat is vanaf 1 januari aanstaande van belang omdat dan de nieuwe Wet Verplichte GGZ  (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (voor mensen met functiebeperking) in werking treden, die onder andere  de mogelijkheden voor het toepassen van dwang in de thuissituatie vergroten.
Meer informatie vindt u op de websites voor de crisiskaart in Utrecht en voor de hulpkaart in Utrecht (klik door).

Bij de andere regio’s horen onder andere: Twente (Mediant), Eindhoven (GGzE) en Friesland. Het project gaat in september van start en de voortgang is onder ander te volgen op www.crisiskaart.nl.

Deel dit bericht