Steunpunt GGZ zoekt een nieuwe directeur omdat de huidige directeur dit jaar met pensioen gaat. Hij/zij is voor 32-36 uur per week in dienst en is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie intern, extern en administratief/financieel. Daarbij horen personeel & organisatie, financiën, bestuurlijk-juridische zaken, communicatie en planning & control. Hij/zij zorgt voor de dagelijkse uitvoering van het beleid en stuurt de organisatie inhoudelijk aan via drie lijnen, te weten: consulenten, kwartiermakers en het programma training en scholing. Hij/zij legt daarover verantwoording af aan het stichtingsbestuur.

Steunpunt GGZ Utrecht is het zelfregiecentrum voor en van mensen met psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen in midden westelijk Utrecht. Wij werken met onze cliënten aan versterking van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en acceptatie. Centraal in onze waarden staan ervaringsdeskundigheid, aansluiting bij de leefwereld van cliënten en hun betrokkenen, diversiteit, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en laagdrempeligheid.

Profiel
Wij zoeken een verbinder en bruggenbouwer, die dat zowel binnenshuis als in de relatie met partners en de stad kan laten zien, die een visie heeft op toekomstige ontwikkelingen op het terrein van geestelijke gezondheidszorg,het sociaal domein en op het terrein van diversiteit.
Wij zoeken iemand die oog heeft voor de mens achter de psychische aandoening, die de visie van Steunpunt verder kan ontwikkelen en implementeren, niet in hokjes denkt en feeling heeft voor ervaringsdeskundigheid. Deze directeur durft keuzes te maken zonder contact te verliezen.
Hij/zij denkt in mogelijkheden, ziet kansen en probeert deze met de organisatie te verzilveren, zonder de risico’s uit het oog te verliezen.

Deze directeur heeft kennis van en ervaring met financiële stromen, producten en informatievoorziening op het terrein van zorg en aansturing van de processen die daarbij horen.Hij/zij kan zich kwetsbaar en open opstellen, en zakelijk en resultaatgericht werken. Kan omgaan met weerstand en heeft geen ‘van-negen-tot-vijf-mentaliteit’

Informatie
Wilt u meer informatie over de functie of over de organisatie, neem dan contact op met Huub Beijers: 06-24248080, of h.beijers@ggzutrecht.nl. Gesprekken vinden plaats op 10 februari 2020 (eerste ronde) 13 februari 2020 (tweede ronde), waarna tot selectie wordt overgegaan. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is noodzakelijk bij aanstelling. Steunpunt GGZ volgt de CAO-GGZ en de inschalingen die daarbij horen.

Uitgebreidere informatie vind u in dit document

U kunt uw brief en cv per post of mail richten aan:
Steunpunt GGZ Utrecht
t.a.v. sollicitatiecommissie
Kaatstraat 18, 3513 BK UTRECHT

per mail aan: s.elarbaji@ggzutrecht.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel dit bericht